Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

Adatok:

Szabó László

Székhely: 9023 Győr, Mester u. 14.

Adószáma: 56445143-1-28

Webcím: www.gyermekversek.hu

Levelezési cím: 9023 Győr, Mester u. 14.

E-mail cím: info@napraforgo.hu

Telefonszám: +36 20 424 7520

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Tárhely.Eu Kft.

Telefon: +36 1 789 2 789

FAX: +36 1 789 3 789

E-mail: support@tarhely.eu

Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott az e-mailben, postai úton tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.

Visszaigazolás: A Megrendelő által leadott megrendelésnek (ajánlattétel) Szabó László általi, elektronikusan küldött elfogadása.

  1. Megrendelési tudnivalók:

1.1. A jelen ÁSZF tárgya Szabó László által kínált nyomtatott könyv Megrendelő általi megvásárlása, és Szabó László általi leszállítása, teljesítése.

1.2. A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek  a Szabó László általi elektronikus levélben (e-mail) történő visszaigazolásával jön létre. Amennyiben Szabó László a megrendelést legkésőbb 10 (azaz tíz) naptári napon belül nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Szabó László a visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Megrendelő számára a megrendelés előtt a Megrendelő által megismert ÁSZF-et, amely a gyermekversek.hu honlapján mindenkor elérhető.

1.3. A Megrendelő az e-mail elérhetősége megadásával az e-mailen történő visszaigazolást, valamint azt a tényt, hogy a visszaigazolással közötte és Szabó László között adásvételi szerződés jön létre, kifejezetten elfogadja.

1.4 A Megrendelő büntetőjogi felelőssége tudatában köteles helyesen megadni a megrendendeléshez szükséges adatokat. Amennyiben hibásan tölti ki, úgy minden felelősség a megrendelőt terheli.

  1. Fizetési és szállítási feltételek

2.1. A termékek mindenkori bruttó listaár Szabó László honlapján érhető el. A szállítás költsége a Megrendelőt terheli a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, melynek mértéke Szabó László mindenkori díjszabása szerint alakul.

2.2. Szabó László reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a mindenkori listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot Szabó László személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a termékeket, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre.

2.3. Szabó László a megrendelést a tárgyhó azon napjáig törekszik eljuttatni a Megrendelő részére, melyet a visszaigazolásban meghatározott, amely azonban nem tekintendő határozott szállítási határidőként, így a postai vagy más kézbesítés hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért Szabó Lászlót felelősség nem terheli.

2.4. A megrendelt termékek ára minden esetben előre fizetendő, melynek módja: banki átutalás.

Szabó László bankszámlaszáma:

Kedvezményezett neve: Szabó László

Bankszámla: 18203693-01372510-10010018

Bank: Takarék Bank

A „Közlemény” rovatban annak a számlának a számlaszámát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért Szabó László nem vállal felelősséget. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szabó László által kibocsátott elektronikus számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

nem kizárólagosan Herczegh János E.V. jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése.

  1. Adatkezelési tájékoztató

3.1. Szabó László a mindenkor hatályos Információs törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak Szabó László általi kezeléséhez.

  1. Egyebek

4.1. Szabó László termékei szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja Szabó László.

  1. Feltételek

5.1. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, a levelekre nem válaszol, illetve a megrendelés a megadott címről visszaérkezik, Szabó László jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

5.2. Jelen ÁSZF és a szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

5.3. Szabó László tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.

5.4 Barion kiegészítés: 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5.5 A teljesítési határidő: 

A megrendelés leadását követően az esetek többségében 2-3 munkanapon belül megérkezik a vásárló csomagja.

Kelt Győr, 2021.02.09.