1.rész:

A mondókák és gyermekversek világa

A gyermekversek könyv, a gyermekversek és az irodalom szeretetét gyermekkorban alapozhatjuk meg. A versolvasás ugyanis élmény.  A gyermeki képzelet szárnyalhat a ritmusok szárnyán, kialakítva egy  olyan vers élményt, ami felnőttkorra majd jó olvasóvá teszi a gyerekeket.  

 

Gyermekversek könyv – az első versélmény az anyától indul el

A gyermekköltészet, a gyermekversek az emberiség kultúrájának a része már ősidők óta – gondoljunk csak a mondókákra, amelyek eredendően az őskorból származnak. Anyák milliói mondtak és mondanak ringató, altató, állni és járni tanító, csiklandozó, hintáztató mondókákat. és gyerekek milliói élvezték és élvezik a mozgást, a ritmust, a szülő biztonságos közelségét. 

A következő jelentős változást az óvodába kerülés hozza, amikor a mondókák hallgatását felváltja a mondókák megtanulása és mondása. Itt már nem csak a ritmus dominanciája hat a gyerekekre, hanem a szövegből áradó érzelmek, hangulatok, gondolatok is. Ezeken a mondókákon, versikéken keresztül tanul meg sok mindent: megismeri az ételeket, állatokat, időjárást, a jeles napokat. Alkalmat teremt a szerepjátszásra, az önfeledt átélés a kicsik szocializációs folyamatait könnyítik meg. 

 

A mondókák csoportjai

A mondókáknak alapvetően két nagy csoportja van. Az egyik, amit a szülők mondanak a kicsiknek, a másik, amit a gyerekek mondanak másoknak.

Az első irodalmi élményt azok a dajkarímek jelentik, amelyeket a szülők mondanak – ezek a ritmusos, hangutánzó és hangfestő szavakkal sűrűn tűzdelt mondókák aktív részvételt és játékos, de egyúttal meghitt és bensőséges formát biztosítanak.

 

A kicsik szeretik a szavakat ismételgetni, örömmel vesznek részt a mozgásos feladatokban is, hiszen a jól ismert szavak és mozdulatok biztonságérzetet adnak a számukra. Az altatók, ringatók monoton ismételgetése a célnak megfelelő módon álomba ringatja a gyerekeket, az állni és járni tanítók, a kiszámolók, térden lovagoltatók, hintáztatók, arcjátékok pedig segítenek abban, hogy jobban megismerhessék a saját testük működését.

A mondókák másik nagy csoportját azok a mondókák alkotják, amelyeket a gyerekek a társaiknak vagy másoknak mondanak. Nagy a lelkesedésük: bátran ismételgetik lepkekergető, csigahívogató, katica-röptető mondókákat, előszeretettel utánozzák az állatok hangját, viselkedését.

A naptár versekből könnyen elsajátítják a napok, hónapok, évszakok, a jeles napok, ünnepek, családi események nevét és jelentését, anélkül, hogy ez egy pillanatra is a nehezükre esne. 

 

 

 

Játékok, mondókák,gyermekversek könyv és a személyiségfejlődés összefüggései

Az óvodások lételeme a játék. Játék közben – ami alapvető az egészséges fejlődéshez – felkészülnek az életre, utánozzák a felnőttek tevékenységeit, miközben különböző munkadalokat és mondókákat ismételgetnek. A különböző gyermekversek, nyelvgyakorlók és nyelvtörők segítenek a beszédfejlődésben. Ezek a rövid mondatok vagy versrészletek egyrészt viccesek, másrészt fejlesztik az artikulációt (bevallható: még a felnőttek számára is ajánlott lenne a gyakorlásuk).

Játék közben észrevétlenül  fejlődnek, tanulnak, kapcsolatokat teremtenek úgy, hogy mindezt még élvezik is. Nincs hátsó szándék, csak a játék öröme a cél, a gyerekek  nyitottak, fogékonyak. A játék, a gyermekversek és a mondókák az egészséges fejlődés és személyiségfejlődés legjobb eszköze, hiszen a kisgyermek szinte minden érzékszervét bevonja.

 

Láthatja a száj mozgását, hallhatja a hangokat, érezheti a bőrén és izmain az érintéseket, mozgásokat. Miért fontos ez? Mert az agysejtek közötti idegi összeköttetések nagy része 6 éves korig alakul ki és fejlődik, azaz az eddigi megtapasztalások döntő szerepet fognak játszani abban, hogy  a gyermekünk mennyire lesz szépen beszélő, nyitott, okos, kreatív ember. 

A megfelelően kiválasztott mondóka és játéktípus fejleszti a nyelvérzéket, a testtudatot, a szókincset, a beszédértést, az egyensúlyérzéket,  a ritmusérzéket, a koncentrálás képességét,  a képi és fogalmi gondolkodást, az asszociációt, az elvonatkoztatást, segít megismerni a világ dolgait.

 

 

Mondókák

Altatók

Aludj, baba, aludjál,
Nyuszikáról álmodjál.
Csak azt álmodd szüntelen,
Itt nyugszol a keblemen.

…..

Aludj, baba, aludjál,
Nyuszika is alszik.
Este van a faluban,
Esti harang hallik.
Majd, ha reggel felragyog
Isten tányérkája.
Mosolyog a baba is,
Anyuka is rája.

….

 

Ujjak megismertetése

Ez elment vadászni,
Ez meglűtte,
Ez hazavitte,
Ez megsütötte,
Ez az icike-picike
Mind megette!

…..

Hüvelykujjam almafa
Mutatóujjam megrázta
Középsőujjam felszedte,
Gyűrűsujjam hazavitte
A kisujjam mind megette,
Megfájdult a hasa tőle.

…..

Hintáztató

Zsipp, zsupp, kenderzsupp,Ha megázik, kidobjuk!

…..

Csigahívogató

Csigabiga gyere ki,
Ég a házad ideki,
Ha nem jössz ki, megbánod,
Nem leszek jó barátod

Gyermekversekkel a meseolvasás valódi élménnyé válik!

Elég fáradt vagy ahhoz, hogy hosszú mesébe kezdj? Viszont nem szeretnéd mese nélkül hagyni gyermekedet? Az ilyen esetekre a legjobb megoldás, ha gyermekverseket olvasol. Többek között ezért is írtam ezt a kötetet.

Most kezedbe adom a megoldást, hogy a meseolvasás tényleg valódi élmény legyen.

Neked is és Neki is.