Az óvodáskor meghatározó időszak volt valamennyiünk életében. Nagy változásokat hozott magával testi, lelki, érzelmi, intellektuális, és szociális téren is. Így van ez a te gyermekeid életében is – kinyílik a világ és olthatatlan kíváncsiságtól hajtva szivacsként szívják magukba az ismereteket. A gyermekversek ovisoknak kifejezetten a minden iránt érdeklődő, a tudást  önként szomjazó gyerekek hasznára válnak. Miért? Ennek járunk most utána.

Élete első éveiben mindenki kedveli a verseket

Ez még azokkal is így van, akik később csak elvétve foglalkoznak ezzel a műfajjal. A gyermekversek ovisoknak olyan lehetőséget biztosítanak a fejlesztésre, amelyet kár lenne nem kiaknázni. Ezek jelentik a legelső találkozást a kisgyermekek számára a költészettel és az irodalommal. A generációról-generációra öröklődő mondókák, a ritmusos versek, kiegészülve a modern gyermeklira napjainkban egyre népszerűbb alkotásaival több szempontból is előnyösek.

 

A gyermekversek ovisoknak az óvodai nevelés hatékony eszközei, mert:

  • fejlesztik a gyerekek nyelvi- és kommunikációs készségeit
  • személyiségformáló hatásuk van
  • viselkedési modelleket kínálnak a gyerekek részére a dallam, a ritmus, a mozgás és a játék összekapcsolásával
  • könnyebb átadni az ismereteket a segítségükkel (évszakok, időjárás, természet, állatok,stb,)
  • megszerettetik az irodalmat, a mesékkel együtt elindítják a gyerekeket az olvasóvá válás útján
  • a versek szimbolikus nyelvén könnyebbé teszik az érzelmek szavakban való kifejezését 
  • a gyermekversekkel az olyan elvont dolgokról is lehet a gyerekekkel beszélgetni, mint a születés, a szerelem,a halál, a szeretet.
  • javítja és fejleszti a társas kapcsolatokat

 

A gyermekversek ovisoknak olyan irodalmi alkotások, amelyek nyelvezete semmivel sem helyettesíthető. Szókészletükkel, mondatszerkesztésükkel, árnyaltságukkal egyetlen hétköznapi beszélgetés vagy rajzfilm sem veheti fel a versenyt. Az a gyerek, aki sok verset hall vagy tanul meg, az a későbbiekben választékosabban és pontosabban tudja kifejezni a gondolatait. 

Gyermekversek ovisoknak – a ritmus varázsa

Az óvodásokban a versmondás beszéddallama érzelmeket vált ki, felidézi azokat a csecsemőkori mozgásos élményeket (ringatás), amelyek biztonságérzetet adtak. A vers ritmusa nagymértékben befolyásolja a gyermekek érzelmeit, hangulatát, örömforrást jelent a számukra. Aktivizálja, dinamizálja őket, miközben formát, rendezettséget ad indulataiknak. A versmondogatás, a ritmus varázsa örömmel és vidámsággal tölti el őket – főként igaz ez a gyors ritmusú, magas hangrendű versek esetén. (Viszont a lassú, szaggatott, mély hangrendű verseket szomorúnak vélik.)

 

Az óvodáskorú gyermekek ritmus kedvelésének és nyelvzenei fogékonyságának „felfedezése” az 1950-es évekre tehető, amikor elsősorban Weöres Sándor verseinek fogadtatása kapcsán kiderült, hogy az egyébként felnőtteknek szánt, de nagyon ritmikus, zárt formában írt verseket az egészen kis gyerekek is örömmel hallgatják, és gondtalanul mondogatják. Ez olyan versek megalkotására sarkallta Weöres Sándort, amelyekre – mint kiderült – a gyermekek a legfogékonyabbak.  

 

A versek hatása a személyiségfejlődésre 

A gyermekversek ovisoknak lehetővé teszik, hogy a sok tudást és képességet elsajátító kisgyermek könnyebben ki tudja fejezni magát, és önállóságra való törekvése még jobban érvényesülni tudjon. Ehhez kell az a ritmus, ami harmóniát teremt a kicsi életében: míg a magzati életben ez az anyai szívverés és légzés üteme, majd születés után az anyai nyelv megnyugtató ritmusa volt, addig óvodáskorban a külvilág adta ritmusok.

 

A jó gyerekvers olyan erővel bír, ami képes pozitívan hatni a kicsi személyiségfejlődésére is. A gyermekversek ovisoknak felszabadultan játszanak a képekkel, szavakkal, hangzással – vigasztalnak, felderítenek, derűt, élményt, örömet adnak. Elősegítik a gyerekek értelmi-, erkölcsi-, érzelmi fejlődését. Formálják és elmélyítik az érzelmeket, új érzelmeket generálnak, belső energiákat mozgósítanak, erősítik a szülő-gyermek kapcsolatot. 

 

Az értékes gyermekversek ovisoknak olyan irodalmi alkotások, amelyek biztosítják a gyerekek érdeklődésének a fenntartását; segítik a kulturális értékeket élvező, értékelő felnőtté válását. A vers lényegében az óvodáskorú gyermekek anyanyelve, hiszen  a segítségükkel kapcsolódik az őt körülvevő világhoz, általuk szerez az életről tudást. 

 

A cikk folytatásaként válogatást találhatsz óvodásoknak szóló gyermekversekből – élj a közös verselés lehetőségével te is!

 

……………………………………………………………………………………………………………

GYERMEKVERSEK OVISOKNAK

-válogatás-

……………………………………………………………………………………………………………

Gazdag Erzsi: Ringató

 

Ring, ring,

ring a nád.

Nádon ring a fészek.

Nádirigó kisfia,

aludj, álmodj szépet!

Du-du

szól a szél.

Szól a szél dudája.

Elaludt a kisrigó.

Alszik a nád és a tó.

Alszik, alszik minden.

Aludj te is, kincsem!

……………………………………………………………………………………………………………

 

Weöres Sándor: Haragosi

 

Fut, robog a kicsi kocsi,

rajta ül a Haragosi,

din don diridongó.

 

Ha kiborul az a kocsi,

leröpül a Haragosi,

din don diridongó.

 

Fut a havon a fakutya,

vele fut a retyerutya,

din don diridongó.

 

Ha kiborul a fakutya,

lepotyog a retyerutya,

din don diridongó.

…………………………………………………………………………………………………………

 

Móricz Zsigmond: A török és a tehenek

 

Volt egy török, Mehemed,

sose látott tehenet.

Nem is tudta Mehemed

milyenek a tehenek.

Egyszer aztán Mehemed

lát egy csomó tehenet.

Csudálkozik Mehemed,

„Ilyenek a tehenek?”

Én vagyok a Mehemed,

Mi vagyunk a tehenek.

Számlálgatja Mehemed,

Hány félék a tehenek.

Meg is számol Mehemed

három féle tehenet:

fehéret, feketét, tarkát,

Meg ne fogd a tehén farkát!

Nem tudta ezt Mehemed,

S felrúgták a tehenek!

……………………………………………………………………………………………………………

 

Fésüs Éva: Békanóta

 

Békakirály papucsának elveszett a párja,

nézi erre, nézi arra, seholse találja.

Kereste a gyereke,

ebihalak serege,

egy se lelte, úgy elnyelte

fekete tó feneke!

Szalajtották a kis gyíkot, nézze meg az árkot,

keresték a náderdőben szitakötő lányok.

Kereste a gyereke,

ebihalak serege,

egy se lelte, úgy elnyelte

fekete tó feneke!

Nem találják a papucsot sehol a világon,

ezért ugrál békakirály ma is mezítlábon!

Kereste a gyereke,

ebihalak serege,

egy se lelte, úgy elnyelte

fekete tó feneke!

Brekeke!…

……………………………………………………………………………………………………………

 

Zelk Zoltán: Tavaszi dal

 

Egy, kettő, három, négy,

kis őzike hová mégy?

– Elég, hogyha tudom én:

tavasz elé futok én!

 

Egy, kettő, három, négy,

te kis nyuszi hová mégy?

– Se erdőbe, se rétre:

a szép tavasz elébe!

 

Egy, kettő, három, négy,

te kis madár vígan légy:

olyan szép dalt daloljál,

szebb legyen a tavasznál!

……………………………………………………………………………………………………………

 

Csanádi Imre: Őszköszöntő

 

Szállj, szállj, 

ökörnyál,-

jön az ősz,

megy a nyár.

Megy a nyár, a nevetős,

komolykodva jön az ősz,

csillámló derekkel,

sárga levelekkel,

szőlővel, mosolygóval,

fűre koccanó dióval.

……………………………………………………………………………………………………………

 

Sarkadi Sándor: Sündisznócska

 

Tegnap korán esteledett,

sündisznócska ágyat vetett.

Ágyat vetett az avarban,

kicsinyeit betakarta.

 

Fújhat a szél lankadatlan,

melenget a moha paplan.

Jó meleg a földi fészek,

aludjatok kis tüskések.

……………………………………………………………………………………………………………

 

Weöres Sándor: A galagonya

 

Őszi éjjel

izzik a galagonya

izzik a galagonya

ruhája.

 

Zúg a tüske,

szél szalad ide-oda,

reszket a galagonya

magába.

 

Hogyha a Hold rá

fátylat ereszt:

lánnyá válik,

sírni kezd.

 

Őszi éjjel

izzik a galagonya

izzik a galagonya

ruhája.

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Donászy Magda: Hóember

Hóna alatt seprűt szorít,

pedig nem is sepreget.

Bizony ésszel fel nem éred,

ez az ember ki lehet.

Hóval, faggyal nem törődik,

tűri némán, szótlanul,

De mikor a tavaszt érzi,

mint a patak, könnye hull.

……………………………………………………………………………………………………………

 

Gazdag Erzsi: Hóember

 

Udvarunkon, ablak alatt

álldogál egy fura alak.

Hóból van a keze, lába,

fehér hóból a ruhája,

hóból annak mindene,

szénből csupán a szeme.

Vesszőseprű hóna alatt,

feje búbján köcsögkalap.

……………………………………………………………………………………………………………

 

Weöres Sándor: Paripám csodaszép pejkó

(járás körben)

Paripám csodaszép pejkó,

Ide lép, oda lép, hejhó!

(gyors,lovagló mozdulat utánzása)

Hegyen át, vizen át vágtat,

Nem adom, ha igérsz százat.

 

(lassú bandukolás)

Amikor paripám ballag,

Odanéz valahány csillag.

(futás, kezek a test előtt)

Amikor paripám táncol,

Odanéz a nap is százszor.

……………………………………………………………………………………………………………

 

Weöres Sándor: A tündér

 

Bóbita, bóbita táncol,

Körben az angyalok ülnek,

Béka-hadak fuvoláznak,

Sáska-hadak hegedülnek.

 

Bóbita, bóbita játszik,

Szárnyat igéz a malacra,

Ráül, igér neki csókot,

Röpteti és kikacagja.

 

Bóbita, bóbita épít,

Hajnali köd-fal a vára,

Termeiben sok a vendég,

Törpe-király fia-lánya.

 

Bóbita,bóbita álmos,

Elpihen őszi levélen,

Két csiga őrzi az álmát,

Szunnyad az ág sűrűjében.

…………………………………………………………………………………………………………

 

Szabó Lőrinc: Kicsi vagyok én…

 

Kicsi vagyok én

majd megnövök én

apámnál is, anyámnál is

nagyobb leszek én.

 

Kicsi vagyok én

erős leszek én,

világ minden óriását

földhöz vágom én.

 

Kicsi vagyok én

bátor leszek én

óriások palotáját

elfoglalom én.

 

Kicsi vagyok én

nagy úr leszek én

aranyszobát adok minden

testvéremnek én.

 

Kicsi vagyok én

vezér leszek én

én leszek a legjobb ember

a föld kerekén!

……………………………………………………………………………………………………………

 

Tamkó Sirató Károly: Mondjam még?

 

Volt egy dongó, meg egy légy,

tovább is van, mondjam még?

– Mondjad!

 

Volt egy molnár, meg egy pék,

tovább is van, mondjam még?

– Mondjad!

 

Volt egy asztal, meg egy szék,

tovább is van, mondjam még?

– Mondjad!

 

Volt egy kantár, meg egy fék,

tovább is van, mondjam még?

– Mondjad!

 

Ha neked ez nem elég,

öleld meg a kemencét!

Bumm

……………………………………………………………………………………………………………

 

Zelk Zoltán: Ákombákom

 

Egyszer régen az irkámon,

született egy ákombákom.

Hát egyszer csak látom, látom:

két lábra az irkámon,

úgy indul el ákombákom.

 

Azt hittem, már sose látom,

oly messze ment ákombákom,

de mikor az erdőt járom,

ül az ágon ákombákom,

s rajta van a nagykabátom.

 

Szólok hozzá: „Ákombákom,

mért vitted el a kabátom?

Eső esik, mindig ázom,

hideg szél fúj, mindig fázom…

 

Légy olyan jó, ákombákom:

add vissza a nagykabátom!”

S képzeljétek, jövő nyáron,

eljött hozzám ákombákom:

s visszaadta nagykabátom

……………………………………………………………………………………………………………

Gyermekversekkel a meseolvasás valódi élménnyé válik!

Elég fáradt vagy ahhoz, hogy hosszú mesébe kezdj? Viszont nem szeretnéd mese nélkül hagyni gyermekedet? Az ilyen esetekre a legjobb megoldás, ha gyermekverseket olvasol. Többek között ezért is írtam ezt a kötetet.

Most kezedbe adom a megoldást, hogy a meseolvasás tényleg valódi élmény legyen.

Neked is és Neki is.